کامیون باری بنز

کامیون باری بنز هم که دیگه نیاز به تعریف نداره !
کم استهلاک و پر قدرت ، قطعات یدکی در دسترس ، همه ی راننده های عزیز هم کم و بیش باهاش کار کردن و آشنان ،

مشخصات فنی و تجهیزات کامیون باری بنز رو هم دیگه همه میدونن ولی خب نمیشه سایت خالی باشه که !