کمپرسی بنز

کمپرسی بنز 2624 که دیگه نیازی به معرفی نداره ، فک کنم 70 پروژه های راهسازی ایرانو با همین کمپرسی های بنز به اتمام رسوندن !

گروه پارسا تراک تا الان بیشتر از 300 دستگاه کمپرسی بنز جفت با شرکت های راهسازی و عمرانی معامله کرده ؛ یه جورایی بچه های تخصصی تو کار بنزن

معرفی موتور کمپرسی 2624

موتور کمپرسی 2624 در مدل MB-OM 355 قدرت موتور این خودرو hp at 2200 rpm240 است. در حالی که گشتاور تولید شده توسط موتور Nm at 1500 rpm824است.

تعداد و طراحی سیلندرها در این خودرو 6 عدد بوده که به شکل خطی آرایش شده است. در کنار این طراحی به آرایش سوپاپ ها می پردازیم که به شکل ایستاده و در 24 عدد وجود دارد.

حجم سلیندرها در کمپرسی ،2624، 11580 سی سی بوده و نسبت تراکم آن 16.1:1 است.